Poincaré Chair tại IHP và Giải Clay 2011
Posted by Vnkvant on September 30 2011 10:13:45
Viện toán Clay (CMI) và viện Toán và Vật lý lý thuyết Henri Poincaré (IHP) thông báo trong một hội nghị mới đây rằng sẽ thiết lập "Poincaré Chair", một vị trí postdoc tại IHP trong vòng 6 tháng đến một năm và kinh phí được tài trợ bởi quỹ Clay Millennium Prize cho lời giải của giả thuyết Poincaré conjecture. Giải thưởng triệu đô cho lời giải này đã bị khước từ bởi nhà toán học người Nga, Grigoriy Perelman vào năm 2010. Poincaré Chair theo như mục đích của IHP, CMI là đưa ra cơ hội cho các nhà Toán học nhằm phát triển và theo đuổi các ý tưởng của họ cũng như Grigoriy Perelman đã được giành một cơ hội cho fellowship ở Miller Institute trong những năm 93-95.Viện Clay năm nay cũng trao giải "Clay Research Award" cho Yves Benoist, Jean-François Quint và Jonathan Pila.

Giải thưởng được trao tặng cho Yves Benoist (Université Paris-Sud), Jean-François Quint (LAGA, Paris 13) với công trình xuất sắc của họ về độ đo dừng và bao đóng quỹ đạo cho tác động của nhóm không Abel lên một không gian thuần nhất. Công trình này là một bước đột phá lớn Động lực học thuần nhất và các lĩnh vực liên quan của toán học. Đặc biệt, Benoist và Quint đã chứng minh các giả thuyết sau đây của Furstenberg: Nếu H là nhóm con nửa đơn trù mật Zariski của một nhóm Lie, tác động các chuyển dịch bên trái trên thương của G cho một nhóm rời rạc với đối thể tích hữu hạn. Xét độ đo xác suất m với giá trên H. Thế thì, bất kỳ độ đo xác suất m-dừng cho một tác động như thế là H-bất biến.

www.math.u-psud.fr/~benoist/image/yv.jpg
Yves Benoist

Extended News
Viện toán Clay (CMI) và viện Toán và Vật lý lý thuyết Henri Poincaré (IHP) thông báo trong một hội nghị mới đây rằng sẽ thiết lập "Poincaré Chair", một vị trí postdoc tại IHP trong vòng 6 tháng đến một năm và kinh phí được tài trợ bởi quỹ Clay Millennium Prize cho lời giải của giả thuyết Poincaré conjecture. Giải thưởng triệu đô cho lời giải này đã bị khước từ bởi nhà toán học người Nga, Grigoriy Perelman vào năm 2010. Poincaré Chair theo như mục đích của IHP, CMI là đưa ra cơ hội cho các nhà Toán học nhằm phát triển và theo đuổi các ý tưởng của họ cũng như Grigoriy Perelman đã được giành một cơ hội cho fellowship ở Miller Institute trong những năm 93-95.

Viện Clay năm nay cũng trao giải "Clay Research Award" cho Yves Benoist, Jean-François Quint và Jonathan Pila.

Giải thưởng được trao tặng cho Yves Benoist (Université Paris-Sud), Jean-François Quint (LAGA, Paris 13) với công trình xuất sắc của họ về độ đo dừng và bao đóng quỹ đạo cho tác động của nhóm không Abel lên một không gian thuần nhất. Công trình này là một bước đột phá lớn Động lực học thuần nhất và các lĩnh vực liên quan của toán học. Đặc biệt, Benoist và Quint đã chứng minh các giả thuyết sau đây của Furstenberg: Nếu H là nhóm con nửa đơn trù mật Zariski của một nhóm Lie, tác động các chuyển dịch bên trái trên thương của G cho một nhóm rời rạc với đối thể tích hữu hạn. Xét độ đo xác suất m với giá trên H. Thế thì, bất kỳ độ đo xác suất m-dừng cho một tác động như thế là H-bất biến.

www.math.u-psud.fr/~benoist/image/yv.jpg
Yves Benoist

www.maths.ox.ac.uk/system/files/imagecache/photos/Jont.jpg
Jonathan Pila

Giải thưởng được trao tặng cho Jonathan Pila (University of Oxford) với lời giải cho giả thuyết André-Oort về trường hợp của tích các đường cong modular. Công trình này đưa ra chứng minh không điều kiện đầu tiên cho các trường hợp cơ bản của các giả thuyết tổng quát hơn định lý ban đầu của André liên quan đến tích của hai đường cong như vậy. Các kỹ thuật nền tảng mà Pila phát triển đạt được nhiều bước đột phá từ các kết quả trong hình học giải tích thực, đưa ra được chặn trên mạnh cho số các điểm hữu tỷ của độ cao bị chặn trên một số tập giải tích, và việc sử dụng các cấu trúc O-cực tiểu trong logic toán.

Theo bản tin của CMI,
http://www.claymath.org/

fuzzy2015